Részletek, tudnivalók
Hogyan támogathatom a színházat?
A támogatók és támogatások listája

Színházmentő támogatási felhívás

HELYZETÜNK

Teátrumunk, a kiemelt színházak közé tartozó Pécsi Harmadik Színház önhibáján kívül rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe sodródott. A folyamat a koronavírus-krízissel kezdődött, nagyon sok előadásunk maradt el, ami jelentős bevétel-kieséssel járt. A háború okozta energiaválság következtében megsokszorozódott rezsiköltségeink soha nem tapasztalt magasságokba szöktek. Működési célú állami támogatásunk csak töredéke ez irányú költségeinknek. Januárra minden anyagi tartalékunk elfogyott, támogatói segítség nélkül színházunk befejezné működését.

Teátrumunk az elmúlt bő három évtizedben a kortárs magyar drámák műhelyeként vívott ki magának országos elismertséget, repertoárunkon folyamatosan jelen vannak mai magyar szerzők darabjai, amelyek közül többet (Pilinszky János, Spiró György, Háy János, Kiss Judit Ágnes műveit) ősbemutatóként tűztük műsorunkra. Előadásainkat rangos díjakkal jutalmazták, befogadószínházi tevékenységünk részeként pedig 18 határon túli társulat 48 produkciójának 243 előadásával a nemzeti identitás erősítésében eddig is fontos szerepet játszottunk. Mindezek elmaradása a pécsi művészeti élet fájó vesztesége volna!

SZÍNHÁZMENTÉS, ADOMÁNNYAL

Segélykiáltásunkat meghallva, civil segítő szándékok fordultak felénk. A színházunk megmentését célzó egyik kezdeményezés nyomán és segítségével hirdetjük meg e támogatási felhívásunkat. Ez év közepéig a túlélésünket 20 millió forint biztosítaná, mikor is megnyílik a következő évadra szóló állami forrás, amivel további egy évre megoldható a működésünk, és ez idő alatt ki lehet dolgozni a hosszú távú finanszírozást is.

A vállalkozások esetében egyszeri adományként annak 20%-a írható le az adóalapból. Az ehhez szükséges igazolásokat a színház az adomány beérkezését követően állítja ki, kérésre pedig előzetesen e-mailben tájékoztatást nyújt.

A támogatók a színháznak a palfiibolya@phsz.hu címre írt e-mailben jelezhetik támogatási szándékukat és annak mértékét. A támogatások összegét, a támogatók megnevezését – amennyiben annak megjelenéséhez a támogató hozzájárulását adja – és a gyűjtés pillanatnyi állását a színház egy online felületen teszi közzé, és folyamatosan frissíti. A támogatók a gyűjtés végén utalják a támogatást a színház számlájára, amikor látható, hogy a kitűzött 20 millió forint célösszeg teljesül. Ha a regisztrált támogatási mérték nem éri el legalább a célösszeg 70%-át, úgy nem teljesül az a szándék, hogy a színház további működése biztosított legyen, és ebben az esetben a támogatók a vállalásuk alól mentesülnek.

A támogatásokat a kortárs drámákat színpadra állító Pécsi Harmadik Színház működésére, továbbélésére fordítjuk.

A GYŰJTÉSI IDŐSZAK 2023. FEBRUÁR 28-IG TART. MEGHOSSZABBÍTVA MÁRCIUS 23-IG!

KÖSZÖNET ÉS VISZONZÁS

Természetesen minden adományért nagyon hálásak vagyunk! Emellett, a kimagasló összegek esetében, hálánkat szeretnénk külön is kifejezni.

A 300 ezer forintot meghaladó támogatások esetében minden további 50 ezres tételért cserébe a színház évadonként 3 alkalommal tiszteletjegyeket biztosít. Havi műsorunkat eljuttatjuk a támogatóknak, akik a kiválasztott időpont előtt legkésőbb egy héttel igényelhetik tiszteletjegyeiket saját előadásainkra, az alábbi módon:

350.000 Ft támogatásért 2 db jegyet,

400.000 Ft támogatásért 4 db jegyet,

450.000 forintért 6 db jegyet,

500.000 forintért 8 db jegyet.

A Pécsi Harmadik Színház előadásaira a fenti támogatási modell szerint korlátlanul, a Moravetz Produkció előadásaira a támogatási összegtől függetlenül, előadásonként összesen 4 db jegyet tud a színház biztosítani, így azok esetében a jelentkezés sorrendje lesz a döntő.

Az 1 millió forinttal, vagy azt meghaladó mértékben támogatók esetében megjelenést biztosítunk honlapunkon, valamint színházunk előterében.

A 2 millió forintot elérő támogatás esetén a további megjelenés lehetőségéről külön tárgyalunk a támogatóval – így például egy-egy darab főtámogatójaként való megjelenésről plakáton, műsorfelületeken, jegyeken.

Köszönet minden anyagi és nem anyagi támogatásért!

2023. január 19. – Pécsi Harmadik Színház

 

Hogyan támogathatom a színházat?
A támogatók és támogatások listája
Pécsi Harmadik Színház