Váltson bérletet!

Kedves Nézőink!

A 2019/2020-as évadunkra szóló Örkény- és Déry-bérletünk az alábbi 5 előadást tartalmazza:

Rejtő Jenő művei nyomán: A PISZKOSAK
Rendező: Scherer Péter
A Nézőművészeti Kft. és a Karinthy Színház közös előadása
Rejtő Jenő író, kabarészerző, a magyar szórakoztató irodalom népszerű múlt századi képviselője, akinek gazdag életműve messze túlmutat a ponyvaregény kategórián. Sajátos stílusát egyéni, groteszk nyelvi humor, váratlan, abszurd fordulatok, szürreális figurák és a társadalom fanyar humorba csomagolt kritikája jellemzi. Az ítészek az előadást egyöntetűen sikeres, műfajteremtő színházi kísérletként méltatják, amely felismeri a Rejtő alkotta párbeszédekben és jellemtípusokban a mai, XXI. századi, magyar P. Howard-féle karaktereket, és finom párhuzamot von.Egymásba játszik a mai magyar „melós” valóság és a képzelet szülte, Rejtő Jenő alkotta, kocsmákkal, kétes előéletű tengerészekkel, kissé együgyű bűnözőkkel, nyelvi humorral és félreértésekkel teli regények közege.
Az előadás várható időpontja: 2019. október 9-én 17.30 Örkény-bérlettel, 20.00 Déry-bérlettel.
A produkcióra jegy 4000 forintért vásárolható.
————————————————-

Szörényi Levente – Bródy János – Sarkadi Imre – Ivánka Csaba: KŐMŰVES KELEMEN
Rendező: Vándorfi László
A veszprémi Pannon Várszínház
A Kőműves Kelemen téma vándormotívum a közép-kelet európai és balkáni népek folklórjában, így a magyar népköltészetben is. A történet a különböző feldolgozásokban hol direkten aktualizálva, hol valamely elmúlt kor jellemzéseként szólal meg, vagy épp megőrzi a ballada sűrű drámaiságát, a sejtető homályt, mely fokozza a végzetszerűség, a sorsszerűség érzetét. A Pannon Várszínház előadása ez utóbbi utat választja. Egy fiatal csapat kap lehetőséget, vállal megbízatást, hogy felépítse a várat, azaz önmagát, hogy egy felkészült, sikeres nemzedék oltalmazhassa a tágabb értelemben vett közösséget.
Az előadás várható időpontja: 2019. november 11-én 19.00 Örkény-bérlettel,
2019. november 12. 19.00 Déry-bérlettel.
A produkcióra jegy 4000 forintért vásárolható.
————————————————-

Sarkadi Imre: OSZLOPOS SIMEON
Rendező: Vincze János
A Pécsi Harmadik Színház saját produkciója, melyet a bemutatótól kezdve folyamatosan játszunk, az adott bérletsorozat időpontjáról aktuálisan tájékoztatjuk kedves bérleteseinket.
Sarkadi Imre életművében 1960-ban, egyetlen öntörvényű mű erejéig megszületik a modern, magyar egzisztencialista dráma, a magyar válságirodalom egyik fő műve: az Oszlopos Simeon (avagy: lássuk, uramisten, mire megyünk ketten). Ez a dráma telitalálatos példázat egy ország, s benne egy tragikus történelmi, illetve értelmiségi nemzedék válságállapotáról. Mindent magába sűrít, amit Sarkadi és elsősorban nemzedéktársai tévelygéseikben, öngyötréseikben, személyes és kollektív meghasonlásaikban, a világban bekövetkezett brutális történelmi fordulatok elszenvedésében (háború, sztálinizmus, levert forradalom) átéltek.
A produkcióra jegy 2500 forintért vásárolható.
————————————————

Szakonyi Károly: ADÁSHIBA
Rendező: Vincze János
A Pécsi Harmadik Színház saját produkciója, melyet a bemutatótól kezdve folyamatosan játszunk, az adott bérletsorozat időpontjáról aktuálisan tájékoztatjuk kedves bérleteseinket.
Szakonyi Károly Adáshibája az 1960/70-es évek fordulóján kibontakozó groteszk drámai vonulat egyik nyitányának tekinthető, amellyel írója egy csapásra ismertté vált itthon és külföldön egyaránt, és amely Örkény Tótékján és Macskajátékán kívül a legtöbb nemzetközi bemutatót érte meg. Bódogék életformájának tragikomikuma, hogy azt hiszik, emberi normák szerint, békés családi körben élnek. Mindenki úgy tesz, mintha érdekelné a másik sorsa, és a családi összejövetelhez a televíziózás csak háttérül szolgálna. Valójában már rég fordított a helyzet. Az Adáshiba groteszk hangvétele életünk kiüresedésének veszélyeire figyelmeztet, ennek az életforma-válságnak nagyszabású, erőteljes látlelete.
A produkcióra jegy 2500 forintért vásárolható.
————————————————-

Csehov: HÁROM NŐVÉR
Rendező: Vidnyánszky Attila
A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház előadása
Vidnyánszky Attila értelmezésében a Három nővér elsősorban az elmúló és elmúlni mégsem tudó gyermekkor drámája. A Prozorov-ház lakói és vendégei saját testükben, akár valami élő börtönben viselik emlékezetüket, miközben egykoron megélt sorsuk irányítja mozdulataikat. E múltra utaló jelek ugyanakkor visszafordítják az idő folyását, s a jelen cselekménye a már megélt történések kiszolgálójává válik. Ez a világ egyszerre archaikus és nagyon is valóságos, szürreális, fantasztikus és súlyosan realista. A rendezés az abszurd drámáig tágítja az értelmezés horizontját, ami persze bőven benne van a csehovi drámaszerkezetben.
Az előadás időpontja még egyeztetés alatt áll.
A produkcióra jegy 4000 forintért lesz kapható.
————————————————-

BÉRLETHOSSZABBÍTÁS
Örkény- és Déry-bérlettel rendelkező kedves nézőinknek bérletük meghosszabbítására kizárólag szeptember 9. (hétfő) 10 órától szeptember 19. (csütörtök) 18 óráig van lehetőségük!

A BÉRLET ÁRA
Örkény- és Déry-bérletünk ára a 2019-2020-as évadban: 13.000 Ft
Nyugdíjas vagy pedagógus igazolvány felmutatása esetén 11.500 Ft-ért vásárolható meg. Egy igazolvánnyal csak egy kedvezményes bérlet váltható. Kérjük, vásárláskor mindenképpen hozzák magukkal igazolványaikat!
Aki a fenti 5 előadást nem bérlettel, hanem jeggyel nézi meg, annak ez összesen 17.000 forintjába kerül majd.

KEDVEZMÉNYES JEGYVÁSÁRLÁS
Örkény és Déry-bérleteseink továbbra is élhetnek a kedvezményes jegyvásárlás lehetőségével. Egy érvényes bérlettel egy fél árú jegy vásárolható a korábbi évadokban bemutatott és még műsoron tartott saját előadásainkra.

ÚJ BÉRLET!
Házi bérlet néven új konstrukciót is hirdetünk, amely az alábbi 5 előadást tartalmazza:

1. Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (rendező: Vincze János) – Pécsi Harmadik Színház
jegyár: 2500 Ft

2. Szakonyi Károly: Adáshiba (rendező: Vincze János) – Pécsi Harmadik Színház
jegyár: 2500 Ft

3. Schwajda György: A szent család (rendező: Vincze János) – Pécsi Harmadik Színház
jegyár: 2500 Ft

4. Választható a saját, korábban bemutatott és még műsoron tartott előadásaink közül
jegyár: 2000 Ft

5. Választható a saját, korábban bemutatott és még műsoron tartott előadásaink közül
jegyár: 2000 Ft

Választható produkciók:
Székely Csaba: Bányavirág
Martin McDonagh: Piszkavas
Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker?
Örkény István: Kulcskeresők
Émile Ajar: Előttem az élet

A Házi bérlet ára: 9 000 Ft. (Ugyanezen előadások megtekintése jeggyel összesen 11.500 forintba kerül.)
Házi bérletünket 2019. szeptember 9-től 2019. december közepéig vásárolhatja meg.

Jegypénztárunk szeptember 2-től a megszokott módon, hétfőtől csütörtökig 10-18 óra között tart nyitva. Szeretettel várjuk Önöket!

SZÍNHÁZUNK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!