,,Hit nélkül nem lehet”

Miként oldható fel a hit és a ráció, a közösségi érdek és az egyéni boldogság konfliktusa; szabad-e emberéletet áldozni egy ügyért? – mások mellett e súlyos kérdéseket is felveti a Kőműves Kelemen című rockballada, melyet közönségünk a Pannon Várszínház vendégjátékaként 2019. november 11-én (Örkény-bérlet) és 12-én (Déry-bérlet) 19 órakor láthat. A veszprémi társulat legújabb produkcióját Vándorfi László rendezte, a történet színpadi megvalósításában kulcsszerepet játszó mozgás Krámer György Harangozó-díjas koreográfus munkája.

A Pannon Várszínház október végén tűzte műsorára Szörényi Levente és Bródy János Kőműves Kelemen című rockballadáját, melyhez Sarkadi Imre befejezetlen drámáját Ivánka Csaba dolgozta át zenés színpadra. Alig két héttel a veszprémi premier után a Pécsi Harmadik Színházban is láthatják az érdeklődők e mára már klasszikusnak számító művet.

A Kőműves Kelemen téma vándormotívum a közép-kelet európai és balkáni népek folklórjában, így a magyar népköltészetben is. A történet a különböző feldolgozásokban hol direkten aktualizálva, hol valamely elmúlt kor jellemzéseként szólal meg, vagy épp megőrzi a ballada sűrű drámaiságát, a sejtető homályt, mely fokozza a végzetszerűség, a sorsszerűség érzetét. A Pannon Várszínház előadása ez utóbbi utat választja. Egy fiatal csapat kap lehetőséget, vállal megbízatást, hogy felépítse a várat, azaz önmagát, hogy egy felkészült, sikeres nemzedék oltalmazhassa a tágabb értelemben vett közösséget.

 

,,Minden alkotásnak nagy ára van, s örök dilemma, hogy hol húzódik ennek a határa, mert emberekért úgy tenni jót, hogy hogy annak emberáldozat legyen az ára – ez már a bűn kategóriája” – vélekedik Vándorfi László. A rendező szerint számtalan aktuális mondata van e jól ismert történetnek, melyben Kőműves Kelemenén kívül 12-féle álláspont ütközik, s ezek hol egybehangzanak, hol eltávolodnak egymástól, időnként elgyávulnak, máskor fölbátorodnak. ,,Ezek az emberek mi vagyunk. Nem rosszak és nem jók. Emberek. Amit építenek, nem azért omlik össze, mert nem dolgoznak, hanem mert valami hiányzik. S ez a valami: irracionális dolog. Az igazi kovász, az igazi kötőanyag bennünk van.” Hisz tudjuk: hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet.

A produkció a Zikkurat Színpadi Ügynökség, valamint az előadás producere, Rosta Mária; a MELODY Kulturális és Szolgáltató Kft. és a HoFra Színházi és Irodalmi Ügynökség engedélyével jött létre.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!