Bérletvásárlás: meghosszabbítva!

Kedves Nézőink! A kiemelten nagy érdeklődésre való tekintettel, 2019. október 31-ig meghosszabbítottuk az Örkény és Déry bérletek árusításának határidejét. A figyelmes színházbajárók joggal kérdezhetik: miként lehetséges ez, hiszen az első előadás, A piszkosak október 9-én lesz látható e két bérletben. Valóban, de erre a produkcióra is olyan sokan kíváncsiak, hogy 2020 tavaszán ismét elhozzák e sikerdarabot hozzánk a Nézőművészeti Kft. és a Karinthy Színház művészei, így azok sem maradnak le róla, akik ezután vásárolják meg bérletüket.

Az Örkény / Déry bérlet az alábbi 5 előadást tartalmazza:

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon
Rendező: Vincze János
Pécsi Harmadik Színház

Sarkadi Imre életművében 1960-ban, egyetlen öntörvényű mű erejéig megszületik a modern, magyar egzisztencialista dráma, a magyar válságirodalom egyik fő műve: az Oszlopos Simeon (avagy: lássuk, uramisten, mire megyünk ketten). Ez a dráma telitalálatos példázat egy ország, s benne egy tragikus történelmi, illetve értelmiségi nemzedék válságállapotáról. Mindent magába sűrít, amit Sarkadi és elsősorban nemzedéktársai tévelygéseikben, öngyötréseikben, személyes és kollektív meghasonlásaikban, a világban bekövetkezett brutális történelmi fordulatok elszenvedésében (háború, sztálinizmus, levert forradalom) átéltek.

Szakonyi Károly: Adáshiba
Rendező: Vincze János
Pécsi Harmadik Színház

Szakonyi Károly Adáshibája az 1960/70-es évek fordulóján kibontakozó groteszk drámai vonulat egyik nyitányának tekinthető, amellyel írója egy csapásra ismertté vált itthon és külföldön egyaránt, és amely Örkény Tótékján és Macskajátékán kívül a legtöbb nemzetközi bemutatót érte meg. Bódogék életformájának tragikomikuma, hogy azt hiszik, emberi normák szerint, békés családi körben élnek. Mindenki úgy tesz, mintha érdekelné a másik sorsa, és a családi összejövetelhez a televíziózás csak háttérül szolgálna. Valójában már rég fordított a helyzet. Az Adáshiba groteszk hangvétele életünk kiüresedésének veszélyeire figyelmeztet, ennek az életforma-válságnak nagyszabású, erőteljes látlelete.

Csehov: Három nővér
Rendező: Vidnyánszky Attila
Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház

Vidnyánszky Attila értelmezésében a Három nővér elsősorban az elmúló és elmúlni mégsem tudó gyermekkor drámája. A Prozorov-ház lakói és vendégei saját testükben, akár valami élő börtönben viselik emlékezetüket, miközben egykoron megélt sorsuk irányítja mozdulataikat. E múltra utaló jelek ugyanakkor visszafordítják az idő folyását, s a jelen cselekménye a már megélt történések kiszolgálójává válik. Ez a világ egyszerre archaikus és nagyon is valóságos, szürreális, fantasztikus és súlyosan realista. A rendezés az abszurd drámáig tágítja az értelmezés horizontját, ami persze bőven benne van a csehovi drámaszerkezetben.

Szörényi Levente – Bródy János – Sarkadi Imre – Ivánka Csaba: Kőműves Kelemen
Rendező: Vándorfi László
Pannon Várszínház, Veszprém

A Kőműves Kelemen téma vándormotívum a közép-kelet európai és balkáni népek folklórjában, így a magyar népköltészetben is. A történet a különböző feldolgozásokban hol direkten aktualizálva, hol valamely elmúlt kor jellemzéseként szólal meg, vagy épp megőrzi a ballada sűrű drámaiságát, a sejtető homályt, mely fokozza a végzetszerűség, a sorsszerűség érzetét. A Pannon Várszínház előadása ez utóbbi utat választja. Egy fiatal csapat kap lehetőséget, vállal megbízatást, hogy felépítse a várat, azaz önmagát, hogy egy felkészült, sikeres nemzedék oltalmazhassa a tágabb értelemben vett közösséget.
Az előadás 2019. november 11-én és 12-én lesz műsorunkon.

Rejtő Jenő művei nyomán: A piszkosak
Rendező: Scherer Péter
Nézőművészeti Kft. – Karinthy Színház, Budapest

Rejtő Jenő író, kabarészerző, a magyar szórakoztató irodalom népszerű múlt századi képviselője, akinek gazdag életműve messze túlmutat a ponyvaregény kategórián. Sajátos stílusát egyéni, groteszk nyelvi humor, váratlan, abszurd fordulatok, szürreális figurák és a társadalom fanyar humorba csomagolt kritikája jellemzi. Az ítészek az előadást egyöntetűen sikeres, műfajteremtő színházi kísérletként méltatják, amely felismeri a Rejtő alkotta párbeszédekben és jellemtípusokban a mai, XXI. századi, magyar P. Howard-féle karaktereket, és finom párhuzamot von. Egymásba játszik a mai magyar „melós” valóság és a képzelet szülte, Rejtő Jenő alkotta, kocsmákkal, kétes előéletű tengerészekkel, kissé együgyű bűnözőkkel, nyelvi humorral és félreértésekkel teli regények közege.
Az előadás 2019. október 9-én 17.30-kor és 20.00-kor látható színházunkban.

A bérlet 13.000 Ft-ba kerül, nyugdíjas vagy pedagógus igazolvány felmutatása esetén 11.500 Ft-ért vásárolható meg. Egy igazolvánnyal csak egy kedvezményes bérlet váltható. Kérjük, vásárláskor mindenképpen hozzák magukkal igazolványaikat!
Aki a fenti 5 előadást nem bérlettel, hanem jeggyel nézi meg, annak ez összesen 17.000 forintjába kerül majd.

Örkény és Déry-bérleteseink továbbra is élhetnek a kedvezményes jegyvásárlás lehetőségével. Egy érvényes bérlettel egy félárú jegy vásárolható a korábbi évadokban bemutatott és még műsoron tartott saját előadásainkra.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!